Analisis Cerita Wayang Ngapak Purbalingga Seri 2 – Toko Buku SIP Publishing

Senin - Jum'at : 08.00 - 16.00 WIB | Sabtu : 08.00 - 13.00 WIB

Analisis Cerita Wayang Ngapak Purbalingga Seri 2

Rp50.000

Category:

Analisis Cerita Wayang Ngapak Purbalingga Seri 2

Penulis: Fathir Fardurahman, dkk.
Halaman: viii + 136 hlm
Ukuran: A5
Kertas: Bookpaper
Isi: Hitam putih
Cover: Softcover
Harga: Rp50.000

Sinopsis:

Buku Analisis Cerita Wayang Ngapak Purbalingga Seri 2 punika minangka kumpulan saking pinten-pinten lakon cerita wayang lumantar basa Jawa ngapak Purbalingga kanthi dipunanalisis unsur-unsur instrinsikipun.

Wayang punika asale saking tembung Ma-Hyang kang ateges tumuju marang Dewa utawi Gusti Kang Maha Tunggal. Wonten ingkang ngandharake wayang ateges babagan utawa wayangan, bab punika kanthi lelandhesan wayang punika nggambarake pagesangan manungsa. Wayang dados simbol urip/pagesangan masyarakat Jawa kang dituduhaken lumantar basa lan sarana kanggo nemokaken sejatining pagesangan dhumateng Sang Hyang Dumadi.

Cerita Wayang kang gumelar ing tanah Jawa mliginipun asumber saking Mahabarata lan Ramayana, lan ugi gubahan. Kasil karya punika dados kasil karya budaya lare-lare ingkang sampun balung sumsum ing Nagari Indonesia lan ugi Nagari Manca. Wayang ugi dados sarana dakwah para Wali khususipun wayang kulit sampun dipunakoni dening UNESCO minangka kabudayan kang nengsemake lan asli duweke Indonesia dikukuhake tanggal 7 November 2003, wayang minangka sawijining warisan kang endah lan berharga (Masterpiece of oral and intangible heritage of humanity).

Buku punika ngaturi pinten-pinten Lakon Carios Wayang inggih punika, Lakon Gatotkaca lair, Mustaka Weni, Babad Wanamarta, Sasi Kirana, Sena Rudra, Murwakala, Gatotkaca Dadi Ratu, Arimba Arimbi, Gatotkaca Rabi, Sembadra Larung, Ganda Wardaya, Gandamana Sayembara, Parta Krama, Pancawala Kalarung, Muntul Wilanten, Bambang Wijanarka, Lambangkara, Wahyumakutharma, Semar Mbangun Kayangan, Bima Bungkus lan Wisanggeni.

Mugi-mugi kanthi terbitipun Buku Analisis Cerita Wayang Ngapak Purbalingga Seri 2 punika, saged nambah wawasan, mundhut pitutur luhur lan saged nguri-uri bahasa Jawa ngapak Purbalingga.
Matur nuwun.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Analisis Cerita Wayang Ngapak Purbalingga Seri 2”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SIP BOOKSTORE

Kantor Pusat

Kantor Pelayanan

Copyright SIP Publishing | Design by Zhafira Media