CERITA RAKYAT ING PURBALINGGA SERI 1 – Toko Buku SIP Publishing

Senin - Jum'at : 08.00 - 16.00 WIB | Sabtu : 08.00 - 13.00 WIB

CERITA RAKYAT ING PURBALINGGA SERI 1

Rp45.000

Category:

CERITA RAKYAT ING PURBALINGGA SERI 1

Penulis: Anita Fazahita, dkk.
Halaman: vi + 99 hlm
Ukuran: 14 x 20 cm
Kertas: Bookpaper
Isi: Hitam putih
Cover: Softcover
Harga: Rp45.000

Sinopsis:
Buku Cerita Rakyat Purbalingga Seri 1 punika minangka kumpulan saking pinten-pinten cerita ingkang kedadosan ing tlatah Kabupaten Purbalingga ingkang nyeritakake ing jaman para leluhur anggone paring pitutur marang putra-putri lan putu wayah lumantar cerita.
Buku Cerita Rakyat Purbalingga Seri 1 punika minangka cerita kang kedadean wiwit jaman mbiyen lan dipundhut saking wawancara dhateng sesepuh ing desa kasebat, suroasipun kedadean punika guthok tular turun-temurun kaya dene Asal-usul Desa Pengadegan, Sejarah Desa Cilapar, Makam Sigong, Asal-usul Desa Selakambang, Mitos Gunung Indrakila, Asal-usul Desa Pasunggingan, Rawa Barongan ing Desa Penolih, Dadine Watu Kambang, Asal-usul Desa Tegalpingen, Sejarah Desa Arenan, Pantangan Nanggap Wayang Kulit ing Desa Trajumaya, Asal-usul Desa Kalogondang, Asal-usul Desa Sinduraja, Sejarah Asal-usul Desa Tetel, Asal-usul Desa Wlahar, Legenda Desa Kejobong, Asal-usul Desa Lamuk, Stana Budha, Larangan Nikah ing Wulan Suro.

Punapa kang dialami nalika wawancara wonten piweling saking Sesepuh, kapurih ngormati dhateng leluhur, percaya lan nerima cerita leluhur punika. Jalaran gethok tular punika, boten wonten ingkang pirsa ujungipun cerita mula wonten cerita ingkang kirang, wonten ingkang dipuntambah-tambahi, utawi melenceng saking sumberipun.

Mugi-mugi kanthi terbitipun Buku Cerita Rakyat Purbalingga Seri 1 punika, saged nambah wawasan lan pengetahuan gandheng ceneng kaliyan cerita/kedadosan ing Kabupaten Purbalingga lan saged nguri-uri basa Jawa ngapak Purbalingga.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CERITA RAKYAT ING PURBALINGGA SERI 1”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SIP BOOKSTORE

Kantor Pusat

Kantor Pelayanan

Copyright SIP Publishing | Design by Zhafira Media