CERITA RAKYAT ING PURBALINGGA SERI 2 – Toko Buku SIP Publishing

Senin - Jum'at : 08.00 - 16.00 WIB | Sabtu : 08.00 - 13.00 WIB

CERITA RAKYAT ING PURBALINGGA SERI 2

Rp45.000

Category:

CERITA RAKYAT ING PURBALINGGA SERI 2

Penulis: Fairuz Afiyati, dkk.
Halaman: vi + 103 hlm
Ukuran: 14 x 20 cm
Kertas: Bookpaper
Isi: Hitam putih
Cover: Softcover
Harga: Rp45.000

Sinopsis:
Buku Cerita Rakyat Purbalingga Seri 2 punika minangka kumpulan saking pinten-pinten cerita ingkang kedadosan ing tlatah Kabupaten Purbalingga ingkang nyeritakake ing jaman para leluhur anggone paring pitutur marang putra-putri lan putu wayah lumantar cerita.
Buku Cerita Rakyat Purbalingga Seri 2 punika, minangka cerita kang kedadean wiwit jaman mbiyen lan dipundhut saking wawancara dhateng sesepuh ing desa kasebat, suroasipun kedadean punika guthok tular turun-temurun kaya dene Gemercike Banyu Sumur Rawa Barong ing Desa Penolih, Pantangan Adol Sega karo Kinang neng Desa Bodas, Kali lan 40 Dina Sauwise Lairan, Kubang Warak neng Desa Tetel, Asal-usul Desa Slinga, Tradisi Sesajen Pernikahan Adat Jawa, Asal Muasal Desa Petir lan Kepercayaan Masyarakat, Pantangan neng Wulan Suro, Stana Budha ning Desa Tumanggal, Wit Bean ning Desa Sidareja, Pantangan Nikah ning Wulan Suro, Pantangan Dina Pasaran Wage ning Desa Brecek, Pantangan Mbangun Umah karo Hajatan ning Tahun Wawu neng Desa Pengadeagan, Kedung Maling, Bukit Lindrakila neng Desa Lamuk, Kepercayaan neng Budaya ing Masa Meteng, Punden ing Desa Cilapar, Larangan Klambi Abang neng Tontonan Ebeg, Asal-usul Desa Sinduraja.

Punapa kang dialami nalika wawancara wonten piweling saking Sesepuh, kapurih ngormati dhateng leluhur, percaya lan nerima cerita leluhur punika. Jalaran gethok tular punika, boten wonten ingkang pirsa ujungipun cerita mula wonten cerita ingkang kirang, wonten ingkang dipuntambah-tambahi, utawi melenceng saking sumberipun.

Mugi-mugi kanthi terbitipun Buku Cerita Rakyat Purbalingga Seri 2 punika, saged nambah wawasan lan pengetahuan gandheng ceneng kaliyan cerita/kedadosan ing Kabupaten Purbalingga lan saged nguti-uri basa Jawa ngapak Purbalingga.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CERITA RAKYAT ING PURBALINGGA SERI 2”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SIP BOOKSTORE

Kantor Pusat

Kantor Pelayanan

Copyright SIP Publishing | Design by Zhafira Media