Cerita Rakyat Ritual Watu Peninis – Toko Buku SIP Publishing

Senin - Jum'at : 08.00 - 16.00 WIB | Sabtu : 08.00 - 13.00 WIB

Cerita Rakyat Ritual Watu Peninis

Rp40.000

Category:

Cerita Rakyat Ritual Watu Peninis

Penulis: Ani Priatiningsih, dkk.
Halaman: viii + 51 hlm
Ukuran: 14 x 20 cm
Kertas: Bookpaper
Isi: Hitam putih
Cover: Softcover
Harga: Rp40.000

Sinopsis:
Cerita Rakyat Ritual Watu Peninis punika minangka kumpulan saking pinten-pinten cerita ingkang kedadosan ing tlatah Kabupaten Purbalingga ingkang nyeritakake ing jaman para leluhur anggone paring pitutur marang putra-putri lan putu wayah lumantar cerita.
Cerita Rakyat punika minangka cerita kang kedadean wiwit jaman mbiyen lan dipundhut saking wawancara dhateng sesepuh ing desa-desa kasebat, suroasipun kedadean punika guthok tular turun-temurun kaya dene Asal-usul Ritual Watu Peninis, Legenda Stana Buda ing Tumanggal, Patih Sinduraja, Riwayat Jenderal Soedirman, Sigong, Asal-usul Curug Nagasari, Situs Lemah Lewih, Misteri Jembatan Merah, Curug Kalikarang, Sejarah Laire Kabupaten Purbalingga, Asal-usul Desa Kejobong, Makam Keramat (Makam Wangi), Legenda Masjid Cheng Hoo, Larangan Nanggap Wayang ing Trajumaya, Asal-usul Bendungan Selis ing Slinga, Masjid Kramat Ki Ageng Hasan Besari, Asal-usul Kali Pasung, Asal-usul Watu Mulia Kali Klawing.
Punapa kang dialami nalika wawancara wonten piweling saking Sesepuh, kapurih ngormati dhateng leluhur, percaya lan nerima cerita leluhur punika. Jalaran gethok tular punika, boten wonten ingkang pirsa ujungipun cerita mula wonten cerita ingkang kirang, wonten ingkang dipuntambah-tambahi, utawi melenceng saking sumberipun. Nanging kulo lan panjenengan saged mundhut sisi positifipun inggih saged dipundhut pesen moralipun.
Mugi-mugi kanthi terbitipun buku Cerita Rakyat Ritual Watu Peninis punika, saged nambah wawasan lan pengetahuan gandheng ceneng kaliyan cerita/kedadosan ing Kabupaten Purbalingga lan saged nambah khasanah novel bahasa Jawa.
Matur nuwun

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cerita Rakyat Ritual Watu Peninis”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SIP BOOKSTORE

Kantor Pusat

Kantor Pelayanan

Copyright SIP Publishing | Design by Zhafira Media