Layang Kapang – Toko Buku SIP Publishing

Senin - Jum'at : 08.00 - 16.00 WIB | Sabtu : 08.00 - 13.00 WIB

Layang Kapang

Rp40.000

Geguritan kanthi irah-irahan “LAYANG KAPANG “punika sejatosipun minangka pangudharing manah saha krenteging penganggit lumantar karya saking Indriyanti Sri Rejeki. Wondene sedaya karacik wontening 40 karya geguritan .Karya Geguritan punika kaserat ing antawis wulan September 2022.

Category:

Layang Kapang

  • Penulis: Indriyanti Sri Rejeki
  • Halaman: 49 halaman
  • Ukuran: A5
  • Kertas: Bookpaper
  • Isi: BW
  • Cover: Softcover
  • Harga: 40.000

Sinopsis:
Geguritan kanthi irah-irahan “LAYANG KAPANG “punika sejatosipun minangka pangudharing manah saha krenteging penganggit lumantar karya saking Indriyanti Sri Rejeki. Wondene sedaya karacik wontening 40 karya geguritan .Karya Geguritan punika kaserat ing antawis wulan September 2022. Sinaosa Penganggit kalebet dwija ingkang ngampu Bahasa Inggris ing pawiyatan Madya Kitha Magelang,ananging kepingin ugi tansah nguri -uri lestari saha ngrembakanipun Kabudayan Jawi ,lumantar seni geguritan.Kanthi krenteging manah ndherek ngregengaken Program “SATU GURU ,SATU BUKU”

Wondene isi saking Geguritan punika dumados saking warni-warni babagan.Saking prakawis panggesangan,agami,katresnan,moralitas, panggulawentah,saha sanes-sanesipun.Mugi-mugi Kanthi wontenipun geguritan punika,saged tambah ngregengaken donyaning panyerataning geguritan saha migunani tumrap sinten ingkang kerso maos.Ugi nggadhahi manfaat kangge para pandhemen sastra jawi .Mugi saged damel moncering basa Jawi.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Layang Kapang”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SIP BOOKSTORE

Kantor Pusat

Kantor Pelayanan

Copyright SIP Publishing | Design by Zhafira Media