Lelabuhan Suci – Toko Buku SIP Publishing

Senin - Jum'at : 08.00 - 16.00 WIB | Sabtu : 08.00 - 13.00 WIB

Lelabuhan Suci

Rp40.000

LELABUHAN SUCI Antologi geguritan isine kumpulane geguritan. Isine ana patang puluh (40) geguritan karyane Diah Kusumaning Bratangalun. Antologi geguritan Lelabuhan Suci katulis ing taun 2022. Panggurit kang uga guru basa Jawa, melu ngukir prasasti lan ngrembakake sastra Jawa modern.

Category:

Lelabuhan Suci

  • Penulis: Diah Kusumaning Bratangalun
  • Halaman: 49 halaman
  • Ukuran: A5
  • Kertas: Bookpaper
  • Isi: BW
  • Cover: Softcover
  • Harga: 40.000

Sinopsis:

LELABUHAN SUCI Antologi geguritan isine kumpulane geguritan. Isine ana patang puluh (40) geguritan karyane Diah Kusumaning Bratangalun. Antologi geguritan Lelabuhan Suci katulis ing taun 2022. Panggurit kang uga guru basa Jawa, melu ngukir prasasti lan ngrembakake sastra Jawa modern.
Tema geguritan kang katulis dening panggurit babagan maneka warna tuladhane saka perkawis perjuwangan, panguripan, katresnan, panjangka, pendidikan, pangajab, moralitas, religius, lan liya-liyane. Antologi geguritan migunani tumrap pamulangan basa Jawa. Uga gadhahi piguna marang sapa wae kang tresna marang basa Jawa, mligine babagan sastra Jawa.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lelabuhan Suci”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SIP BOOKSTORE

Kantor Pusat

Kantor Pelayanan

Copyright SIP Publishing | Design by Zhafira Media