CERITA RAKYAT ING PURBALINGGA SERI 3 – Toko Buku SIP Publishing

Senin - Jum'at : 08.00 - 16.00 WIB | Sabtu : 08.00 - 13.00 WIB

CERITA RAKYAT ING PURBALINGGA SERI 3

Rp40.000

Cerita Rakyat Seri 3 punika minangka kumpulan saking pinten-pinten cerita ingkang kedadosan ing tlatah Kabupaten Purbalingga ingkang nyeritakake ing jaman para leluhur anggone paring pitutur marang putra-putri lan putu wayah lumantar cerita.

Category:

CERITA RAKYAT ING PURBALINGGA SERI 3

Penulis: Ani Priatiningsih, dkk.
Halaman: viii + 51 hlm
Ukuran: 14 x 20 cm
Kertas: Bookpaper
Isi: Hitam putih
Cover: Softcover
Harga: Rp40.000

Sinopsis:
Cerita Rakyat Seri 3 punika minangka kumpulan saking pinten-pinten cerita ingkang kedadosan ing tlatah Kabupaten Purbalingga ingkang nyeritakake ing jaman para leluhur anggone paring pitutur marang putra-putri lan putu wayah lumantar cerita.
Cerita Rakyat punika minangka cerita kang kedadean wiwit jaman mbiyen lan dipundhut saking wawancara dhateng sesepuh ing desa kasebat, suroasipun kedadean punika guthok tular turun-temurun kaya dene : Larangan Nikah ing Wulan Suro, Tradisi Slametan Bebek Mangut, Cerita Wayang Kulit Teng Desa Bandingan, Asal Usul Tegal Pingen, Indrakila Panggonane Semar, Legendha Desa Sinduraja, Mitos Mancing Iwak Nang Kali, Sejarah Umah Wayang Ing Purbalingga Desa Selakambang, Filosofi Ngundang Wayang ing Dusun Kemangunan, Asal Usul Desa Kaligondang, Kedung Leng, Rawa Barongan, Sendekala, Tradisi Ngumbah Ebeg Ning Desa Sidareja, Asal Usule Dusun Kamal, Asal Usul Dusun Penusupan.
Punapa kang dialami nalika wawancara wonten piweling saking Sesepuh, kapurih ngormati dhateng leluhur, percaya lan nerima cerita leluhur punika. Jalaran gethok tular punika, boten wonten ingkang pirsa ujungipun cerita mula wonten cerita ingkang kirang, wonten ingkang dipuntambah-tambahi, utawi melenceng saking sumberipun.
Mugi-mugi kanthi terbitipun buku Cerita Rakyat Seri 3 punika, saged nambah wawasan lan pengetahuan gandheng ceneng kaliyan cerita/kedadosan ing Kabupaten Purbalingga.
Matur nuwun.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CERITA RAKYAT ING PURBALINGGA SERI 3”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SIP BOOKSTORE

Kantor Pusat

Kantor Pelayanan

Copyright SIP Publishing | Design by Zhafira Media