Gurit Sang Guru – Toko Buku SIP Publishing

Senin - Jum'at : 08.00 - 16.00 WIB | Sabtu : 08.00 - 13.00 WIB

Gurit Sang Guru

Rp50.000

Category:

Gurit Sang Guru

Penulis: Sukarti, S.Pd.SD dan Rengga Dumadi
Halaman: vi + 55 hlm
Ukuran: A5
Kertas: Bookpaper
Isi: Hitam putih
Cover: Softcover
Harga: Rp50.000

Sinopsis:

Geguritan yaiku puisi Jawa gagrag anyar sing ora kaiket guru gatra, guru wilangan lan guru lagu, nanging isih ngugemi anane rasa kaendahan ateges ananing runtuting swara lan runtuting sastra kalamangsa isih dipersudi supaya kepenak diwaca lan disurasake. Kanthi etimologi, istilah puisi asale saka basa Yunani poeima “membuat” utawa poesis “pembuatan”, lan sajroning basa Inggris diarani poem utawa poetry. Geguritan ditegesi “membuat” lan “pembuatan” amarga liwat geguritan manungsa wis nyiptakake donya dhewe, kang kaajab nduweni pakon utawa gambaran swasana-swasana tartamtu kang awujud fisik utawa batin (Aminudin. 2011:134).

Bahasa Jawa sebagai bahasa ibu bagi masyarakat di Jawa Tengah, pada realitanya hingga saat ini masih sangat intensif dipergunakan, baik dalam rangka komunikasi formal maupun nonformal. Hampir pada setiap pertemuan dua pribadi atau kelompok, selalu diwarnai dengan komunikasi berbahasa Jawa. Secara intensif bahasa Jawa masih dipergunakan sebagai bahasa sehari-hari, atau setidaknya bila menggunakan bahasa Indonesia, misalnya, tetap juga diwarnai dengan selingan-selingan kosa kata dan idiom-idiom berbahasa Jawa.

Buku ini dipersembahkan dalam rangka turut serta melestarikan budaya bangsa, khususnya geguritan berbahasa Jawa, agar dapat memberikan kontribusi dalam upaya ndhudhah – ndhudhuk – ngrembakakaken kebudayaan Jawa Tengah. Semoga bermanfaat.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Gurit Sang Guru”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SIP BOOKSTORE

Kantor Pusat

Kantor Pelayanan

Copyright SIP Publishing | Design by Zhafira Media